کوچکترین سمعک های موجود می باشند که کاملا و به طور عمیق داخل کانال گوش قرار می گیرند. نزدیکی این سمعک ها به پرده تمپان باعث انتقال سریع صدا و نویز محیطی کمتری را ایجاد می کنند.

آبان ۲۸, ۱۳۹۴

سمعک های نامرئی IIC

کوچکترین سمعک های موجود می باشند که کاملا و به طور عمیق داخل کانال گوش قرار می گیرند. نزدیکی این سمعک ها به پرده تمپان باعث […]
آبان ۲۸, ۱۳۹۴

سمعک های کاملا داخل کانال CIC

یکی از کوچکترین سمعک های موجود می باشند و از آن جایی که داخل کانال گوش قرار می گیرند قابلیت دید کمی دارند و طراحی این […]
آبان ۲۸, ۱۳۹۴
سمعک داخل کانالITC

سمعک داخل کانال ITC

این سمعک ها که در قسمت ابتدایی کانال قرار می گیرند کوچکتر از سمعک های داخل گوشی و بزرگتر از سمعک های کاملا داخل کانال می […]
آبان ۲۸, ۱۳۹۴
سمعک داخل گوشی ITE

سمعک داخل گوشی ITE

بزرگترین سمعک های سفارشی هستند که راحت ترین جایگذاری را دارند. این سمعک ها داخل فرورفتگی لاله گوش قرار می گیرند و به علت اندازه مناسبی […]
آبان ۲۸, ۱۳۹۴

سمعک های رسیور داخل کانال RIE

این سمعک ها برای کاهش شنوایی فرکانس بالا بسیار مناسب و به طور موثری طراحی شده اند و در حالیکه امکانات سمعک های پشت گوشی را […]